Jak pomáháme

Jakou pomoc poskytujeme?

  • nákup a doručení potravin, drogerie a léků,
  • pomoc při registraci do očkovacího systému,
  • zaslání respirátorů, roušek a dalších ochranných prostředků,
  • možnost si telefonicky popovídat, 
  • zprostředkovávání lékařské či psychologické pomoci.

Kde pomoc poskytujeme?

Pomoc se snažíme poskytnout kdekoliv v České republice v závislosti na možnostech dobrovolníků. V případě, že pomoc v daném místě nebudeme schopni poskytnout, pokusíme se ji zajistit ve spolupráci s jinými organizacemi.

Kdo pomoc poskytuje?

Dobrovolníci z řad spolupracovníků a podporovatelů projektu Paměť národa. Dobrovolníci jsou lidé starší 18 let, kteří jsou registrováni a poskytli osobní údaje potřebné ke své identifikaci.

Co připravujeme?

Po skončení pandemie covid-19 plánujeme rozšířit naše služby a chystáme v několika krajských městech otevřít v Institutech Paměti národa mezigenerační centra, kde budeme připravovat pravidelný program pro seniory. Budeme zde také pořádat aktivity, kde se pamětníci budou setkávat s žáky a studenty. Vedle toho nepřestaneme pomáhat s každodenními starostmi seniorů, jako jsou nákupy, vyzvedáváním léků a další.

Co se podařilo za rok fungování?

3 113 pamětníků jsme oslovili dopisem
3 113 pamětníků jsme oslovili dopisem
3 478 telefonních hovorů s pamětníky
3 478 telefonních hovorů s pamětníky
343</em> doručení nákupů, léků, respirátorů a další
343 doručení nákupů, léků, respirátorů a další
80 seniorům jsme zprostředkovali očkování
139 seniorům jsme pomohli s očkováním proti covid-19